Селекция от най-добрите приложения на App Store (IPHONE електронна IPAD) за малки деца, идеален за да ги забавлява, когато те са отегчени, или се държат зле.