Εδώ είναι μια επιλογή καλύτερα τραγούδια του Beatles μεταξύ των λιγότερο διάσημα.

1.Bad boy


εκπλήρωση Bad Boy - The Beatles Box Set

2. Twist and shout


εκπλήρωση Twist and Shout - The Beatles Box Set

3. Every little thing


εκπλήρωση Every Little Thing - The Beatles Box Set

4. Blackbird


εκπλήρωση Blackbird - The Beatles (White Album)

5. Birthday


εκπλήρωση Birthday - The Beatles (White Album)