Tumblr اما یک پلت فرم میکروبلاگینگ است که اجازه می دهد تا کاربران برای وارد کردن تصاویر در یک بسیار مناسب است, تصویری, صوتی, افکار و نقل قول.
همچنین اجازه می دهد تا شما را به سفارشی کردن ظاهر وبلاگ خود را با استفاده از تم است که تنها با یک کلیک نصب شده. بنابراین ما تصمیم به ارائه مجموعه ای از بهترین تم ها با ظاهر کم و تمیز, که در آن محتوا اهمیت و حتی بیشتر طول می کشد.

آن آسان

مقاله های جدید

کفاره

تم موثر

خوانایی پروژه بهتر