1. Die Siedler Online

 

 

 

نسخه آنلاین از بازی مهاجران از یوبی سافت,بازی مرورگر سال انتخاب شد 2011 است و در زمان قرون وسطی مجموعه.

 

2. Ikariam

 

یکی از محبوب ترین بازی های مرورگر, مجموعه ای در یونان باستان.

 

 

 

3. Travian

 

 

یکی از اولین بازی استراتژیک مرورگر, با جامعه 80.000 بازی.

 

 

4. Erepublik

 

 

مرورگر اجتماعی دانلود بازی به سبک. دارای تنظیم معاصر است و در بالا رفتن از اجتماعی بازیکن هدف.

 

 

 

 

5. War2 Glory

 

 

بازی مرورگر استراتژیک که هدف این است که ایجاد یک ارتش و شکست دشمنان.