1. Defender

موج هیولادر حال حمله به قلعه خود را. آن ‘زمان را به تعظیم برای مبارزه با!آیا شما می توانید دفاع ازخود را قلعه از مزاحمان باL' تیراندازی کمان?

2. Cartoon Wars: Gunner+

دوست داشتنیبازی اکشنبرای اندیشه که ترکیبی از عناصرآرپیجیو ماجرا.

3. Wind-up Knight

عالی 3D بازی اکشن که در آن شما باید از طریق راهنمای شوالیه 50سطح برای نجات شاهزاده خانم از چنگال شوالیه تاریکی.

4. Elemental

اگر شما از طرفداران بازی های مثلسودوکو, Elemental است بازی خود را به! شما نیاز به استفاده از مغزبرای ایجاد عناصر با هوا مخلوط کردن, آتش و آب حل پازل.

 

5. Tank Hero

بازی اقدام 3D که در آن شما باید در عرصه های خطرناک خود را در مبارزه با ماشین Armato حذف ED دقیق nemici.