1. FoxTrick

بهترین گسترش توسعه یافته برای مرورگرافزودنیهای فایرفاکسکروماپرا وسیاحت اکتشافی در افریقا.

2. FoXRay

فرمت برای فایرفاکس که اجازه می دهد تا مدیریت کاملی از این تیم به طور مستقیم از مرورگر.

3. HTPE

بهترین افزونه های موجود برای اینترنت اکسپلورر, از طریق راست کلیک را فعال کنید.

4. LiveFox

عالی مطابقت بیننده برای هتتریک. آن را در فایرفاکس نسخه کار می کند 1.5+.

5.

پیشنهاد یک پلاگین برای هتتریک در این رتبه بندی گنجانده شود.