انتخاب بهترین بازی برای آیفون, هر دو آزاد و پرداخت می شود ساعت ها از تفریح ​​و سرگرمی بدون افکار