انتخاب دشوار از بهترین سلاح در بازی Call of Duty – بازی Modern Warfare 3 (COD MW3).