مجموعه ای از بهترین برنامه های آندروییدی برای کودکان نو پا, ایده آل به آنها سرگرم زمانی که آنها خسته یا بی ادبی کردن.