Berikut adalah pilihan lagu terbaik dari Beatles antara mereka yang kurang terkenal.

1.Bad boy


keluarnya Bad Boy - The Beatles Box Set

2. Twist and shout


keluarnya Twist and Shout - The Beatles Box Set

3. Every little thing


keluarnya Every Little Thing - The Beatles Box Set

4. Blackbird


keluarnya Blackbird - The Beatles (White Album)

5. Birthday


keluarnya Birthday - The Beatles (White Album)