1. G36C

Dobrý kompromis medzi hmotnosťou, energie, Rozsah a vratnou. To otvára úrovni 50.

2. UMP45

Záruky vysoká mobilita na úkor presnosti a rozsahu. Ideálne v stiesnených priestoroch.

3. Type 95

Škoda je kompenzovaná znížením’vynikajúcu mobilitu, presnosť a rýchlosť streľby.

 

 

 

 

 

4. ACR 6.8

Veľmi malý spätný ráz, dobrý výber, diskrétne mobility. To otvára úrovni 50.

5. MP5

Vynikajúca zbraň vybavená novým dizajnom z tejto epizódy. Zárukyvysoká mobilita na úkor rozsahu. K dispozícii na prvom stupni.