1. Alfred – Köra med kritor Ltd

Denna app ersätterspotlightoch gör det på ett sätt somutmärkt. Kan du snabbt öppna program, filer, Sök på webben, hantera iTunes och mer. Den grundläggande versionen är gratis och är en appmåste ha.

Alfred - Running with Crayons Ltd

2. Reeder – Silvio Rizzi

Reeder är en RSS-läsare som synkar perfekt medGoogle Reader. Den’ rekommenderas för att hantera dina flöden på ett sätt someffektiv. Det GUI är mycket trevligt.

Reeder - Silvio Rizzi

3. Growl – Den Growl Project

Growl è ilSystemet för anmälansista för Mac. Och "det enklaste sättet att ta reda på vad är det som andra program medan du arbeta med något annat.

Growl - The Growl Project

4. Sparrow – Sparrow

Sparrow är enbra postklient, som görenkel och elegant designdess styrka.

Sparrow - Sparrow

5. Miracle Lista – 6 Barn underbarn

wunderlis kan du skapa dina egnaatt-göra-list och ävendela med vänner och kollegor. Den har också en versionwebb-e per smartphone / tablettalltid att ha sina egna listor synkroniserade.

Wunderlist - 6 Wunderkinder