Ang pagpili ng pinakamahusay na Android app para sa mga toddlers, mainam sa istimahin ang mga ito kapag sila ay nababato o gumawa ng kalokohan.