Mahirap ang pagpili ng pinakamahusay na mga armas sa Tawag ng tungkulin – Modern digma 3 (Bakalaw MW3).